Blijf Vitaal Stoelmassage

De stoelmassage is een korte massage, waarbij medewerkers met kleding aan een ontspannende massage krijgen op een speciale stoel. De massage gaat voornamelijk in op nek, schouders, rug en armen. Dé plekken waar medewerkers vaak last van krijgen door een verkeerde werkhouding of spanningsklachten.

 

Wat gebeurt er tijdens een stoelmassage?

Met behulp van duimen, vingers en handpalmen oefenen wij druk uit op specifieke drukpunten om diverse lichamelijke functies te stimuleren en blokkades in het lichaam te verhelpen. We rekken en strekken lichaamsdelen, wat verlichtend werkt. Een stoelmassage is ontspannend en verkwikkend tegelijk, zodat de medewerker weer fris aan de slag kan.

 

Duur

Een stoelmassage varieert in tijd. De gemiddelde tijd is 20 minuten, afhankelijk van de wens van de organisatie.

 

Voordelen

- vermindert werkstress

- laagdrempelig (medewerker houdt de kleding aan)

- zonder olie

- relatief geringe tijdsinvestering

- bevordert spierherstel

- verlicht rug-, nek- en schouderklachten

- ontspannen medewerkers

- maakt alerter en geeft energie

- kosten zijn fiscaal aftrekbaar

- regelmatige massage voorkomt verzuim

- geschikt voor bijna iedereen!

Werkwijze

Wij vinden persoonlijke benadering belangrijk, wij houden rekening met de wensen en behoeften van de medewerker. Onze stoelmassages zijn ontspannend, als iemand pijnklachten heeft, geven we daar wel graag extra aandacht aan. We geven adviezen over gezond leven en een goede (werk)houding. Daarnaast geven we oefeningen mee voor op de werkplek of thuis die eenvoudig te doen zijn.

Fiscale voordelen

Gezonde arbeidsomstandigheden

 

De overheid stimuleert werkgevers om zo gezond mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Ziekteverzuim brengt immers hoge kosten met zich mee. Stress, rug-, nek- en schouderklachten zijn veelvoorkomend.

 

Voordelen stoelmassage

Een regelmatige stoelmassage voorkomt overbelasting, werknemers blijven gemotiveerd en vitaal. Stoelmassage verlaagt het stressgevoel, geeft nieuwe energie en verhoogt daarmee de productiviteit.

 

Massage als Arbovoorziening

Bedrijfsmassage wordt gezien als een Arbovoorziening omdat het bedrijf investeert in de gezondheid van de werknemers. De kosten die het bedrijf maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar. De belastingdienst erkent deze methode om ziekteverzuim tegen te gaan.

 

Belastingvoordelen 

Voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geldt de werkkostenregeling (WKR).

 

Men kan op verschillende manieren gebruik maken van de belastingvoordelen. 

  • Het opnemen van massages opnemen in het Arbo-plan. In dat geval valt het onder de vrije verstrekking.
  • Het opnemen van massages onder de vrije ruimte. Dat geldt als de werkgever niet voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie hieronder).

Vrije verstrekking

Sommige vormen van loon in natura mag men vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan de medewerker, zonder dat daar loonheffing over ingehouden wordt. Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden gezien, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met de verplichting van de werkgever op grond van de Arbo-omstandighedenwet zonder dat de medewerker hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet. Stoelmassage valt onder de vrije verstrekking.

 

Wil een bedrijf voor deze regeling in aanmerking komen dan moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • Werkgever heeft een Arbo plan.
  • Massages maken in redelijkheid deel uit van dat plan.
  • De massages worden op de werkplek en tijdens werktijd uitgevoerd.
  • De medewerker hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massage geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de medewerker.

 

Fiscale vrije ruimte 1,2%

Als de werkgever geen arboplan heeft, kunnen de stoelmassages ook geboekt worden onder de fiscale vrije ruimte. Dit betekent dat maximaal 1,2 % van het totale fiscale loon (de zogeheten “vrije ruimte”) besteden kan worden aan onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor medewerkers.

  

Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst. Of vraag de boekhouder of deze regeling van toepassing kan zijn op het bedrijf. 

 

 

Onderzoek: betere werkprestaties, minder werkstress, minder verzuim


Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken* geweest naar de effecten van stoelmassage.

In deze onderzoeken zijn groepen deelnemers vergeleken, waarvan de ene groep regelmatig een stoelmassage ontving en de ander niet.

 

De drie meest opvallende conclusies zijn de volgende:

1.       Er is een toename van alertheid, accuratesse en focus gemeten.

2.       Er is een significante vermindering van werkstress beleving geconstateerd.

3.       Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat zijn significant verminderd.

 

*Deze gegevens komen o.a. uit het onderzoek van de universiteit van Miami en de universiteit van Maastricht.

Benieuwd naar de onderzoeken? Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.

 

Conclusie; Stoelmassage op regelmatige basis resulteert in betere werkprestaties, verlaagt stress en ziekteverzuim. 

 

Preventiebeleid loont!

Een goed preventiebeleid lijkt een grote investering, maar een zieke werknemer is uiteindelijk een veel grotere kostenpost.

In een onderzoek van TNO ( bron: monitorarbeid.tno.nl) in 2012 kwam naar voren dat 47% van de 7,1 miljoen werknemers in Nederland wel eens verzuimd. De gemiddelde verzuimduur is 16 werkdagen. Als het gemiddelde genomen wordt van de totale populatie, inclusief de werknemers zonder verzuim, komt dit percentage op 7 werkdagen per persoon per jaar. Een zieke werknemer kost gemiddeld tussen de 200 á 400 euro per dag.

Een zieke werknemer kost een bedrijf dus tussen de € 1400 en € 2800!

 

Een stoelmassage is vele malen goedkoper dan de kosten van een zieke werknemer!