Je wilt dat jouw medewerkers optimaal blijven functioneren. Tijdig stilstaan bij het energie- en vitaliteitsniveau van je medewerkers is dan van doorslaggevend belang.

 

Als het gaat om de gezondheid van medewerkers richtten bedrijven zich vroeger vooral op curatie; de behandeling van bestaande klachten. Langzaam zag men het belang van preventie in; het voorkomen van klachten. Tegenwoordig gaan we liever uit van amplitie; het bevorderen, versterken en vergroten van de vitaliteit, het werkvermogen en de employability. Dat is waar vitaliteitsmanagement zich op richt.

 

Er is veel onderzoek gedaan naar vitaliteit en inzetbaarheid. Uit een onderzoek van Schaufeli en Bakker (2004) blijkt bijvoorbeeld dat vitale medewerkers energieker, beter inzetbaar en dus productiever zijn. Ze werken met plezier en zijn vaak minder lang ziek. Ook stromen ze minder snel door naar een andere werkgever. Kortom, bij een vitale organisatie met vitale medewerkers verhoogt de productiviteit en verlagen de verzuimkosten (Smulders 2006).

 

Investeren in de vitaliteit van medewerkers is dus investeren in duurzame inzetbaarheid. Voor duurzame inzetbaarheid zijn drie pijlers van belang:

  • Het werkvermogen: de mate waarin iemand fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005). Dit vermogen wordt beïnvloed door de werkomstandigheden en de werkomgeving van de medewerker.
  • De employability: het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies te blijven vervullen (De Vries, Grundemann & Van Vuuren, 2011)
  • De vitaliteit: de fysieke en mentale gezondheid van een medewerker om energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar en met een groot doorzettingsvermogen te kunnen doorwerken (Schaufeli & Bakker, 2007)

Als het met een van deze pijlers niet goed gaat, gaat het ook niet goed met de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. 

 

Wij onderzoeken het energie- en vitaliteitsniveau van de medewerkers. We gaan de lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele vitaliteit na. Op basis hiervan geven wij advies en oplossingsrichtingen op maat. Elk advies is maatwerk, gericht op het vergroten van vitaliteit, het werkvermogen en de inzetbaarheid van jouw medewerkers.

 

We denken graag mee met jou en je organisatie!

 

Prijs op basis van offerte.

 

 

Interesse of meer info?