Wil jij ook dat je medewerkers optimaal blijven functioneren en productief blijven?

 

Inzetten op amplitie en tijdig stil staan bij het energie- en vitaliteitsniveau van je medewerkers is dan aan te raden. Vroeger was het beleid van bedrijven gericht op curatie en verschoof het langzaam naar preventie. Tegenwoordig is de trend verschoven naar amplitie, het versterken en vergroten van de vitaliteit, werkvermogen en de employability. Vitaliteitsmanagement richt zich op amplitie.

 

Uit onderzoek van Schaufeli en Bakker (2004) blijkt dat medewerkers die vitaal zijn, bevlogen is en dus productiever, beter inzetbaar en energieker. Ze werken met plezier en zijn vaak minder lang ziek. Ook stromen ze minder snel door naar een andere werkgever. Kortom de productiviteit verhoogt en de verzuimkosten verlagen bij een vitale organisatie en vitale medewerkers (aldus Smulders 2006). 

 

Naast bovenstaande redenen is ook duurzame inzetbaarheid een belangrijke reden om vitaliteitsmanagement in te zetten. Als je inzet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn drie pijlers van belang:

  • het werkvermogen: de mate waarin iemand fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005). Dit vermogen wordt beïnvloed door de werkomstandigheden en de werkomgeving van de medewerker.
  • de employability: het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies te blijven vervullen (De Vries, Grundemann & Van Vuuren, 2011)
  • de vitaliteit: de fysieke en mentale gezondheid van een medewerker om energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar en met een groot doorzettingsvermogen te kunnen doorwerken (Schaufeli & Bakker, 2007)

Als het met een van deze pijlers niet goed gaat, gaat het ook niet goed met de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. 

 

Wij kijken naar het energie- en vitaliteitsniveau van de medewerkers en organisatie op basis van de lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele vitaliteit. En geven advies en oplossingsrichtingen op maat om de vitaliteit te verhogen.

 

We denken graag met jou en je organisatie mee!

 

Prijs op basis van offerte.

Interesse of meer info?