Fiscale voordelen

Gezonde arbeidsomstandigheden

 

De overheid stimuleert werkgevers om zo gezond mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Ziekteverzuim brengt immers hoge kosten met zich mee. Stress, rug-, nek- en schouderklachten zijn veelvoorkomend.

 

 

Voordelen stoelmassage

Een regelmatige stoelmassage voorkomt overbelasting, uw werknemers blijven gemotiveerd en gezond. Stoelmassage verlaagt het stressgevoel, geeft nieuwe energie en verhoogt daarmee de productiviteit van uw werknemer.

 

Massage als Arbovoorziening

Massage op het werk wordt gezien als een Arbovoorziening omdat u als bedrijf investeert in de gezondheid van uw werknemers. De kosten die u als bedrijf maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar omdat de belastingdienst deze methode erkend om ziekteverzuim tegen te gaan.

 

Belastingvoordelen 

Voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geldt de werkkostenregeling (WKR).

 

Je kan op verschillende manieren gebruik maken van de belastingvoordelen die voor stoelmassage gelden. 

  • Je kan massages opnemen in je Arbo-plan. Dan valt het onder de vrije verstrekking.
  • Als de werkgever niet voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie hieronder), kunnen massages onder de vrije ruimte opgenomen worden.

Vrije verstrekking

Sommige vormen van loon in natura mag je aan je werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, zonder dat je daar loonheffing over inhoudt. Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met de verplichting van de werkgever op grond van de Arbo-omstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet. Stoelmassage valt onder de vrije verstrekking.

 

Wil je voor deze regeling in aanmerking komen dan moet de stoelmassage aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • Werkgever heeft een Arbo plan.
  • Massages maken in redelijkheid deel uit van dat plan.
  • De massages worden op de werkplek en tijdens werktijd uitgevoerd.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massage geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

 

Fiscale vrije ruimte 1,2%

Als de werkgever geen arboplan heeft, kunnen de stoelmassages ook geboekt worden onder de fiscale vrije ruimte. Dit betekent dat je maximaal 1,2 % van je totale fiscale loon (de zogeheten “vrije ruimte”) kunt besteden aan onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor uw werknemers.

  

Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst en vraag aan je boekhouder of deze regeling van toepassing kan zijn op jullie bedrijf.