Fiscale voordelen

Gezonde arbeidsomstandigheden

 

De overheid stimuleert werkgevers om zo gezond mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Ziekteverzuim brengt immers hoge kosten met zich mee. Stress, rug-, nek- en schouderklachten zijn veelvoorkomend.

 

 

Voordelen stoelmassage

Een regelmatige stoelmassage voorkomt overbelasting, werknemers blijven gemotiveerd en vitaal. Stoelmassage verlaagt het stressgevoel, geeft nieuwe energie en verhoogt daarmee de productiviteit.

 

Massage als Arbovoorziening

Bedrijfsmassage wordt gezien als een Arbovoorziening omdat het bedrijf investeert in de gezondheid van de werknemers. De kosten die het bedrijf maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar. De belastingdienst erkent deze methode om ziekteverzuim tegen te gaan.

 

Belastingvoordelen 

Voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geldt de werkkostenregeling (WKR).

 

Men kan op verschillende manieren gebruik maken van de belastingvoordelen. 

  • Het opnemen van massages opnemen in het Arbo-plan. In dat geval valt het onder de vrije verstrekking.
  • Het opnemen van massages onder de vrije ruimte. Dat geldt als de werkgever niet voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie hieronder).

Vrije verstrekking

Sommige vormen van loon in natura mag men vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan de medewerker, zonder dat daar loonheffing over ingehouden wordt. Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden gezien, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met de verplichting van de werkgever op grond van de Arbo-omstandighedenwet zonder dat de medewerker hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet. Stoelmassage valt onder de vrije verstrekking.

 

Wil een bedrijf voor deze regeling in aanmerking komen dan moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • Werkgever heeft een Arbo plan.
  • Massages maken in redelijkheid deel uit van dat plan.
  • De massages worden op de werkplek en tijdens werktijd uitgevoerd.
  • De medewerker hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massage geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de medewerker.

 

Fiscale vrije ruimte 1,2%

Als de werkgever geen arboplan heeft, kunnen de stoelmassages ook geboekt worden onder de fiscale vrije ruimte. Dit betekent dat maximaal 1,2 % van het totale fiscale loon (de zogeheten “vrije ruimte”) besteden kan worden aan onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor medewerkers.

  

Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst. Of vraag de boekhouder of deze regeling van toepassing kan zijn op het bedrijf.