Onderzoek: betere werkprestaties, minder werkstress, minder verzuim

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken* geweest naar de effecten van stoelmassage.

In deze onderzoeken zijn groepen deelnemers vergeleken, waarvan de ene groep regelmatig een stoelmassage ontving en de ander niet.

 

De drie meest opvallende conclusies zijn de volgende:

1.       Er is een toename van alertheid, accuratesse en focus gemeten.

2.       Er is een significante vermindering van werkstress beleving geconstateerd.

3.       Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat zijn significant verminderd.

 

*Deze gegevens komen o.a. uit het onderzoek van de universiteit van Miami en de universiteit van Maastricht.

Benieuwd naar de onderzoeken? Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.

 

Regelmatig een stoelmassage zorgt dus voor betere prestaties op het werk, minder stress en minder ziekteverzuim. 

 

Preventiebeleid loont!

Een goed preventiebeleid lijkt een grote investering, maar een zieke werknemer is uiteindelijk een veel grotere kostenpost.

In een onderzoek van TNO ( bron: monitorarbeid.tno.nl) in 2012 kwam naar voren dat 47% van de 7,1 miljoen werknemers in Nederland wel eens verzuimd. De gemiddelde verzuimduur is 16 werkdagen. Als je het gemiddelde meet van de totale populatie, dus inclusief de werknemers zonder verzuim, dan komt dit percentage op 7 werkdagen per persoon per jaar. Een zieke werknemer kost gemiddeld tussen de 200 a 400 euro per dag.

Per jaar kost een zieke werknemer dus tussen de € 1400 en € 2800.

 

Een stoelmassage is dus vele malen goedkoper dan de kosten van een zieke werknemer.