ย ยทย 

Blog 73: Blijf Samen Vitaal Yoga

Met je partner verbinding voelen en een yoga houding samen doen? Dan kan je deze samen doen. ๐Ÿ˜‰๐Ÿ™ƒโ 

โ 

Je ligt beide op je rug. De persoon die bovenop ligt, spreidt de armen boven zich uit. Hierdoor open je de borst en het long- en hartgebied.

โ 

Deze houding is een variant op de yogahouding "de vis" die je normaal gesproken alleen doet. โ 

โ 

Doe deze oefening niet als je blessures hebt en kom uit de houding, als iets pijnlijk is. (Houd rekening met elkaar.๐Ÿ™๐Ÿป)โ 

โ 

Wat denk je? Krijg je je partner en jezelf zo ver om dit eens te proberen?๐Ÿ˜‰โ 

โ