Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken* geweest naar de effecten van stoelmassage.

In deze onderzoeken zijn groepen deelnemers vergeleken, waarvan de ene groep regelmatig een stoelmassage ontving en de ander niet.

 

De drie meest opvallende conclusies zijn de volgende:

1.       Er is een toename van alertheid, accuratesse en focus gemeten.

2.       Er is een significante vermindering van werkstress beleving geconstateerd.

3.       Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat zijn significant verminderd.

 

*Deze gegevens komen o.a. uit het onderzoek van de universiteit van Miami en de universiteit van Maastricht.

Benieuwd naar de onderzoeken? Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.

 

Conclusie; Stoelmassage op regelmatige basis resulteert in betere werkprestaties, verlaagt stress en ziekteverzuim. 

Preventiebeleid loont!

Een goed preventiebeleid lijkt een grote investering, maar een zieke werknemer is uiteindelijk een veel grotere kostenpost.

In een onderzoek van TNO ( bron: monitorarbeid.tno.nl) in 2012 kwam naar voren dat 47% van de 7,1 miljoen werknemers in Nederland wel eens verzuimd. De gemiddelde verzuimduur is 16 werkdagen. Als het gemiddelde genomen wordt van de totale populatie, inclusief de werknemers zonder verzuim, komt dit percentage op 7 werkdagen per persoon per jaar. Een zieke werknemer kost gemiddeld tussen de 200 á 400 euro per dag.

Een zieke werknemer kost een bedrijf dus tussen de € 1400 en € 2800!

 

Het goede nieuws: Een stoelmassage is vele malen goedkoper dan de kosten van een zieke werknemer!