ย ยทย 

Blog 41: Mijn maagzuur is weg maar je behandelde toch mijn heupen en benen?

โ„๐•š๐•› ๐•œ๐•จ๐•’๐•ž ๐•’๐• ๐•–๐•–๐•Ÿ ๐•ฅ๐•š๐•›๐••๐•›๐•– ๐•“๐•š๐•› ๐•ž๐•– ๐•ง๐• ๐• ๐•ฃ ๐•’๐•Ÿ๐••๐•–๐•ฃ๐•– ๐•œ๐•๐•’๐•”๐•™๐•ฅ๐•–๐•Ÿ. ๐•„๐•’๐•’๐•ฃ ๐•™๐•’๐•• ๐••๐•– ๐•๐•’๐•’๐•ฅ๐•ค๐•ฅ๐•– ๐•จ๐•–๐•–๐•œ ๐•ง๐•–๐•–๐• ๐•ค๐•ฅ๐•ฃ๐•–๐•ค๐•ค ๐•–๐•Ÿ ๐•๐•’๐•ค๐•ฅ ๐•ง๐•’๐•Ÿ ๐• ๐•ก๐•ฃ๐•š๐•ค๐•ก๐•–๐•Ÿ๐•• ๐•ž๐•’๐•’๐•˜๐•ซ๐•ฆ๐•ฆ๐•ฃ ๐•˜๐•–๐•™๐•’๐••. Er was iets in zijn leven gebeurd dat hij maar moeilijk kon verwerken. โ 

โ 

De tibialis anterior (spier op het scheenbeen) en de rectus femoris (bovenbeen spier) voelden strak en gespannen en vooral op plekken op de maagmeridiaan. Ik masseerde dit en behandelde een gedeelte van de maagmeridiaan. โ 

โ 

Tijdens de behandeling zei hij, "wat gek....mijn maagzuur is helemaal weg, ik ben niet meer misselijk en je hebt alleen maar mijn been behandeld. Hoe kan dit?"โ 

โ 

Ik legde hem uit dat de maagenergie moet dalen en als dat niet lukt, door een stagnatie ergens in je lichaam op de maagmeridiaan dat zich kan uiten in maagzuur, hikken, boeren, misselijkheid en eten dat niet wil zakken. Daarom masseerde ik de gespannen benen, zodat de blokkade oploste en het maagzuur in plaats van omhoog naar de keel te gaan, in de maag bleef. โ 

โ 

Dit is een voorbeeld (enigszins versimpeld, aangepast en gecombineerd ivm privacyredenen) van hoe ik in de praktijk kijk naar klachten en natuurlijk neem ik daar ook altijd de westerse verklaring in mee. โ 

โ 

Heb jij een klacht waar je eens op een andere manier naar wil kijken? Stuur ons gerust een mail.